• "W Polsce nie ma kultury kasowania danych. Dane, które wydaje nam się że zostały skasowane, mogą zostać ponownie odczytane."

Zniszcz wrażliwe dane bezpowrotnie!

Zapobiegaj wyciekom danych. Firmy ustawowo zobowiązane są do zabezpieczenia wrażliwych danych i niszczenia ich zgodnie z wymogami prawnymi. Kasowanie danych z poziomu systemu operacyjnego jest co prawda dostępne dla wszystkich użytkowników lecz daje bardzo fałszywe poczucie bezpieczeństwa właścicielowi nośnika a odzyskanie tak "zniszczonych" danych nie stanowi większego problemu nawet w warunkach domowych.

Sartre HTML Off Canvas Navigation

Dwie metody

Niszczenie programowe (logiczne)

Polegające na wielokrotnym (nawet 35-krotnym) nadpisywaniu danych na nośniku przypadkowymi wartościami co całkowicie wyklucza ich odtworzenie. Po przeprowadzeniu tej procedury nośnik jest w pełni sprawny i nadaje się do dalszego używania.

Niszczenie sprzętowe (fizyczne)

Polegające na usuwaniu zawartych na nośniku danych za pomocą specjalnych urządzeń i/lub niszczeniu samych nośników. Dysk twardy po takiej operacji nie nadaje się do dalszego użytkowania..

Czym grozi wyciek firmowych danych?

Zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 (Dz. U. Nr 133, poz. 883), wszystkie firmy oraz instytucje, które w swojej bazie danych umieszczają dane osobowe klientów w celu przetwarzania ich dla potrzeb marketingowych, mają ustawowy obowiązek chronić je przed dostępem osób trzecich. Dane które bezwzględnie trzeba trwale usuwać z wszelkich nośników informacji to, m.in.: dane osobowe pracowników, listy płac, korespondencja, numery kart płatniczych i kont, faktury, listy klientów i kontrahentów, raporty wewnętrzne, sprawozdania, projekty, wzory podpisów

Ponad 70 procent informacji na świecie nie jest w ogóle drukowana na papierze. Dokumenty cyfrowe, zapisane na wszelkiego rodzaju nośnikach informacji, tak jak dokumenty w formie papierowej, muszą zostać odpowiednio utylizowane, aby nie dostały się w posiadanie osób trzecich. Ewentualny wyciek informacji może być równoznaczny z przejęciem informacji przez konkurencję, utratą wizerunku i wiarygodności firmy oraz narusza ustawę o Ochronie Danych Osobowych.

Skontaktuj się z nami